OG Kush Vape Cartridge

$45.00

OG Kush Hybrid,

Indica-dominant

Taste: Earthy & Piney

OG Kush Vape Cartridge, high strength cbd oil vape cartridges, vape pen for thc oils, THC cartridges , Vape pen Cartridges for BlackBerry Kush

WhatsApp chat